New Om NHI

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering

Norsk Helseinformatikk AS (NHI) respekterer grunnleggende menneskerettigheter og ønsker å sikre anstendige arbeidsforhold i forbindelse med vår drift og levering av tjenester. Vi ønsker også å sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vårt samsvar med åpenhetsloven skjer i tråd med retningslinjene fra OECD og gjennom kartlegging av våre leverandører og samarbeidspartnere. Aktsomhetsvurderinger er en integrert del av våre beslutningsprosesser, risikovurderinger og leverandørvurderinger. Vi tar også hensyn til våre styrende policyer og arbeidsbeskrivelser for å sikre at vi oppfyller vår plikt til å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger.

Gjennom disse aktsomhetsvurderingene identifiserer, forebygger, reduserer og dokumenterer NHI hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Norge setter den Åpenhetsloven krav til virksomheter om gjennomføring og rapportering av aktsomhetsvurderinger. OECD har utviklet en metode for hvordan virksomheter burde jobbe aktsomhetsvurderinger; OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Metoden er basert på prinsippene for ansvarsfordeling mellom stater og næringsliv i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011), hvor næringslivet er ansvarlig for å respektere menneskerettigheter i utøvelse av sine aktiviteter.

Som en del av åpenhetsloven har NHI en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Vi tar denne ansvarligheten på alvor og jobber kontinuerlig for å forebygge og avdekke risiko knyttet til vår virksomhet som kan være i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål angående dette, eller ønsker utfyllende informasjon.