New Sundhed

Lægehåndbogen på sundhed.dk

NEL i dansk oversettelse

Lægehåndbogen på sundhed.dk

NEL i dansk oversettelse

Oversatt til dansk

I 2008 solgte NHI rettigheter til innholdet i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og retten til å bruke den tekniske plattformen til den offentlige interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Danske Regioner. Tre år senere var NHIs flaggskip oversatt til dansk og tilpasset danske forhold.

Den danske versjonen av NEL er delt i to oppslagsverk: Patienthåndbogen og Lægehåndbogen.

Den danske stat eier og drifter i dag de to oppslagsverkene på domenet: sundhed.dk

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen

I dag ligger Lægehåndbogen og Patienthåndbogen åpent tilgjengelig på den offentlige helseportalen Sundhed.dk. Nettsiden er den største offentlige portalen i Danmark, og de to oppslagsverkene brukes i alle deler av den danske helsetjenesten.