New e læring HCP

E-læring fra NHI

Kommunehelsetjenestens førstevalg.

E-læring fra NHI

Kommunehelsetjenestens førstevalg.

NHI: Norges ledende kursplattform for helsesektoren

Mer enn 200 kommuner bruker aktivt vår e-læringsløsning i helsetjenesten. Til sammen ble det gjennomført mer enn 200 000 kurs i 2020.

Hvorfor velger kommunene e-læring fra NHI?

Våre e-læringskurs imøtekommer krav om et kvalitetssikret innhold, høy læringseffekt og stor fleksibilitet. Alle kursene er gjennomgått av leger i vår medisinske redaksjon. Vi sørger også for at innholdet til enhver tid er oppdatert og korrekt i henhold til norske retningslinjer, lover og god praksis.

For å sikre høyest mulig relevans og læringsutbytte, er kursene problembaserte og praksisnære.

Tilbakemeldinger

I 2020 spurte vi kursdeltagerne hvordan de vil rangere ulike aspekter ved våre e-læringskurs for kommunehelsetjenesten. Her er deres svar:

E læring HCP graf
Vil du lese mer om hva folk sier om kursene våre, kan du ta en kikk i denne rapporten.

Kommunene sier

Hege B. Kristoffersen

Spesialrådgiver, Bærum kommune

God kvalitet på faglig innhold

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.

Corinna Vossius

Helsesjef, Stavanger kommune

Uslåelig totalevaluering

Ved evaluering av tildelingskriteriene faglig kvalitet og pedagogisk utforming scorer dette kurset høyest sammenlignet med de andre leverandørene sine kurs. Mht pris scorer kurset nest høyest. I totalevalueringen scorer dette kurset derfor høyest av de mottatte tilbudene.

Monica Westvik Musum

Fagkonsulent, Rana kommune

Effektivisert opplæring

Vi i Rana kommune har kjempegode erfaringer med NHI sine e-læringskurs. Kursene er lærerike og av god kvalitet. Ansatte gir veldig god tilbakemelding, og synes det er en flott måte å skaffe seg kunnskap på, samt at de kan bruke kursene som læringsarena gjennom hele året.

Ledere sier at disse kursene har effektivisert opplæring i forhold til legemiddelhåndteringen. Det er lite arbeid for lederne å administrere tilgang og oppfølging av den enkelte medarbeider.