E læring

E-læring for leger

Nettbaserte kurs – godkjent i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.

E-læring for leger

Nettbaserte kurs – godkjent i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.

Av leger, for leger

Våre kurs setter læringsutbytte først. Det betyr at innholdet er kvalitetssikret av fageksperter, kursene er relevante, og de er strukturert for å gi mest mulig effektiv læring.

Alle kursene er laget av leger for leger, og har solid faglig forankring i både forskrifter, NEL, nasjonale retningslinjer og forskning.

Kursene baserer seg på realistiske kasuistikker, og oppleves som relevante og praksisnære. Vi tilbyr både emnekurs og valgfrie kurs, som alle er godkjent av Legeforeningen og er tellende i videre- og etterutdanningen for norske allmennleger.

Kvalitetssikring

NHI sine kurs er bygget på prinsippet om at problembasert læring er effektiv læring. Kursene våre simulerer derfor situasjoner i praksis, hvor du kan benytte oppslagsverk for å finne løsningen. Det stimulerer til faglig nysgjerrighet og skaper motivasjon for læring.

At kursene er praksisnære, gjør også at de oppleves like relevante som de er. Gjennom testforsterket læring – feedback, respons og repetisjon – sikrer vi høyt læringsutbytte for deltakerne. Resultatet er at e-læring er blitt en viktig og kostnadseffektiv del av videre- og etterutdanningen for norske leger.

Tilbakemeldinger

I 2020 spurte vi våre kursdeltagere hvordan de vil rangere ulike aspekter ved våre e-læringskurs for leger. Her er deres svar:

E læring leger graf
Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på kursene våre. Vil du lese mer om hva folk synes, kan du ta en kikk i denne rapporten.