New e læring leger

E-læring for leger

Nettbaserte kurs, godkjent i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.

E-læring for leger

Nettbaserte kurs, godkjent i videre- og etterutdanningsløpet for leger i Norge.

Av leger, for leger

Våre e-læringskurs vektlegger et optimalt læringsutbytte. Det betyr at innholdet er kvalitetssikret av fageksperter, kursene er relevante, og strukturert for å gi mest mulig effektiv læring.

Kursene er laget av leger og for leger, med solid faglig forankring i forskrifter, NEL, nasjonale retningslinjer og forskning.

Kursene baserer seg på realistisk kasuistikk. Vi tilbyr både emnekurs og valgfrie kurs, alle godkjent av Legeforeningen og er tellende i videre- og etterutdanningen for norske allmennleger.

Kvalitetssikring

Våre e-læringskurs er bygget på prinsippet om at problembasert læring er effektiv læring. De simulerer situasjoner i praksis, og du kan benytte oppslagsverk for å finne løsningen. Denne arbeidsformen stimulerer til faglig nysgjerrighet og skaper motivasjon for læring.

Den praksisnære tilnærmingen gjør kursene relevante for legehverdagen. Testforsterket læring – oppgaveløsing, respons og repetisjon – sikrer et høyt læringsutbytte. E-læring er blitt en viktig og kostnadseffektiv del av videre- og etterutdanningen for norske leger.

Tilbakemeldinger

I 2021 spurte vi våre kursdeltagere hvordan de ville rangere ulike aspekter ved våre e-læringskurs for leger. Her er deres svar:

E læring leger graf 2
Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på kursene våre. Vil du lese mer om deltakernes vurderinger, kan du ta en kikk i denne rapporten.