New Deximed

Deximed

Tysklands mest brukte kliniske oppslagsverk for allmennpraktiserende leger.

Deximed

Tysklands mest brukte kliniske oppslagsverk for allmennpraktiserende leger.

Kort om Deximed

Deximed er et klinisk oppslagsverk for allmennmedisin. Siden lanseringen i 2017 har over 4000 tyske leger blitt abonnenter.

Norsk Elektronisk Legehandbok (NEL), som ble lansert i 1999, er utviklet til bruk som beslutningsstøtte i klinisk praksis. Den inneholder over 4000 medisinske artikler om sykdommer og symptomer, strukturert slik at brukeren raskt finner frem. Den tyske versjonen Deximed har på få år rukket å bli markedsleder i Tyskland.

Deximed er mer enn bare et elektronisk oppslagsverk, det er et verktøy som kontinuerlig oppdateres redaksjonelt og teknologisk for å kunne understøtte viktige beslutninger.

Redaksjonen

Deximeds medisinske redaksjon består av både allmennleger og fagspesialister som bidrar med kvalitetssikring innen sine fagområder.

Redaksjonen samarbeider tett med de medisinske redaksjonene i NEL og Medibas.

Redaksjonell uavhengighet

Deximed finansieres utelukkende gjennom abonnement og lisenser. Det betyr at redaksjonens arbeid ikke påvirkes av utenforstående interesser, hverken private eller myndigheter. Dette gjelder også vårt samarbeid med DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin).

Denne redaksjonelle friheten er avgjørende for Deximeds mål om å fremheve det som er nyttig for leger og helsearbeidere i praksis, uten eksterne føringer.