New Om NHI

Historien om Norsk Helseinformatikk

Historien om Norsk Helseinformatikk

NHI sin historie

Norsk Helseinformatikk ble opprettet i Trondheim i 1996. Året etter inngikk NHI en avtale med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien.

Dette oppslagsverket er i dag kjent som Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og brukes av så godt som alle norske allmennleger. NHI har siden etablert varianter av NEL i det danske, svenske og tyske markedet.

Til sammen er NEL, Medibas, Deximed og Lægehåndbogen Nord-Europas fremste leverandører av helseinformasjon til profesjonelle. I tillegg driver Norsk Helseinformatikk også publikumsportalen NHI.no, som har mer enn 600 000 besøkende hver uke.

NHI er en del av Bonnier Healthcare, og våre største eiere er mediehuset Bonnier Group og NHI-gründer Terje Johannessen. Bonnier Healthcare Norway består i dag av NHI og Dagens Medisin.

Vårt mål er å samle, raffinere og videreformidle vitenskapsbasert og ny medisinsk kunnskapen, og bidra til at alle pasienter får best mulig og lik behandling. Det gjør vi som en kunnskaps- og teknologibedrift.

Våre ansatte tror på bedre helse gjennom kunnskap.

Tidslinje for Norsk Helseinformatikk

1996: Norsk Helseinformatikk AS blir opprettet.

1999: NHI lanserer den første utgaven av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL): Den leveres på disketter, senere CD og DVD.

2002: NEL blir nettbasert på legehandboka.no.

2007: Publikumsutgaven av NEL lanseres som pasienthandboka.no

2008: Innholdet i NEL og Pasienthåndboka blir kjøpt av Danske Regioner og Sundhedsportalen (sundhed.dk) for oversettelse og lansering i Danmark.

2009: Pasienthåndboka relanseres som NHI.no.

2011: Norsk Helseinformatikk AS får ny hovedaksjonær, Bonnier Business Press AB.

2011: E-læring for allmennleger lanseres på kurs.nhi.no.

2013: Medibas, den svenske versjonen av NEL, lanseres.

2013: E-læring for kommunehelsetjenesten lanseres på kurs.nhi.no.

2017: Deximed, den tyske versjonen av NEL, lanseres.

2021: Norsk Helseinformatikk AS og Dagens Medisin AS blir en del av Bonnier Healthcare Norway.