New NEL

NEL – Norsk elektronisk legehåndbok

NEL er sentral i den daglige arbeidsflyten hos nesten alle fastleger i Norge. NEL brukes også ved norske sykehus, i kommunehelsetjenester og andre helseinstitusjoner.

NEL – Norsk elektronisk legehåndbok

NEL er sentral i den daglige arbeidsflyten hos nesten alle fastleger i Norge. NEL brukes også ved norske sykehus, i kommunehelsetjenester og andre helseinstitusjoner.

Kort om NEL

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et klinisk oppslagsverk for leger og helsepersonell. Det er ryggraden i NHI sin virksomhet, og i arbeidshverdagen til nær samtlige av Norges fastleger.

Oppslagsverket ble lansert i 1999, og er utviklet for å gi rask og kvalitetssikret beslutningsstøtte i klinisk praksis. NEL inneholder over 4000 medisinske artikler om sykdommer og symptomer, laget av leger og for leger, og strukturert slik at det er raskt og enkelt å finne frem. I tillegg inneholder NEL også over 4000 oppslag med pasientinformasjon skreddersydd for dem som ikke er leger.

NEL er mer enn bare et elektronisk oppslagsverk, det er også et verktøy for å understøtte viktige beslutninger, og som oppdateres kontinuerlig både redaksjonelt og teknologisk. I dag er NEL integrert med blant annet WebMed og flere andre elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ).

Redaksjonen

Den medisinske redaksjonen består av allmennleger og mer enn 200 eksterne fagspesialister som bidrar med kvalitetssikring innen sine fagområder.

NEL-redaksjonen samarbeider tett med Helsedirektoratet, og de medisinske redaksjonene i Medibas og Deximed. NEL brukes av Helsetilsynet som rettesnor i tilsynssaker.

Redaksjonell uavhengighet

NEL finansieres utelukkende gjennom abonnement og lisenser. Det betyr at redaksjonens arbeid hverken påvirkes av private eller myndigheters interesser. Dette gjelder også vårt samarbeid med Helsedirektoratet.

Denne redaksjonelle friheten er avgjørende for NEL sitt mål om å fremheve det som er nyttig for leger og helsepersonell i praksis, uten eksterne føringer.

NEL på andre språk

NEL finnes i dag også på svensk og tysk, med egne medisinske redaksjoner i Sverige og Tyskland.

Medibas ble lansert i Sverige i 2013, og om lag 70 prosent av Sveriges helsepersonell har i dag tilgang til det kliniske oppslagsverket.

Deximed ble lansert i Tyskland i 2017, og er nå Tysklands ledende kliniske oppslagsverk for leger.

NEL ble solgt til den danske stat i 2008, og er å finne på siden: sundhed.dk.